Nike Free Run erbjudande - välkommen att köpa

Regler & Villkor

Regler & Villkor


Översikt

Välkommen till nikeairmax.com.se, din pålitliga online-marknaden. Läs igenom följande grundläggande regler som styr din användning av nikeairmax.com.se webbplats. ("Avtalet"). Observera att din användning av nikeairmax.com.se webbplats ("Webbplatsen") bekräftar ovillkorliga samtycke att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Även om du kan "bokmärke" en viss del av denna webbplats och därmed kringgå detta avtal fortfarande binder din användning av denna webbplats du användarvillkoren.

nikeairmax.com.se förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning till dig. Din användning av Webbplatsen efter en sådan ändring innebär att du ovillkorliga samtycke att följa och vara bunden av dessa användarvillkor som ändrats. Av denna anledning rekommenderar vi dig att granska dessa användarvillkor när du använder denna webbplats.

Användning av denna webbplats

Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av Webbplatsen, intygar att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18, men åtminstone 13 år kan du använda denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor nikeairmax.com.se inte avsiktligt samla in personlig information om barn under 13 år Barn under 13 år får inte använda denna webbplats och föräldrar eller vårdnadshavare får inte accepterar dessa Villkor för användning på deras vägnar. Om du är en förälder eller vårdnadshavare samtycker till dessa användarvillkor till förmån för ett barn i åldrarna 13 och 18, vara medveten om att du är fullt ansvarig för hans eller hennes användning av denna webbplats, inklusive alla finansiella kostnader och juridisk skuld som han eller hon kan medföra. Om du inte accepterar (eller inte kan uppfylla) något av dessa villkor ska du inte använda denna webbplats. Alla fakturering och registrering information som lämnas måste vara sanningsenlig och korrekt. Att ge någon falsk eller felaktig information som kan utgöra ett brott mot dessa användarvillkor. Genom att bekräfta ditt köp i slutet av beställningsprocessen, samtycker du till att acceptera och betala för objektet (s) efterfrågas.

Allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, designer, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftliga och andra material som ingår i denna webbplats (gemensamt "Innehållet") är avsedda enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan ladda ner eller kopiera innehållet och andra nedladdningsbara material som visas på webbplatsen för endast personligt bruk. Ingen rätt, äganderätt eller intressen i något hämtat material eller programvara överförs till dig som ett resultat av en sådan nedladdning eller kopiering. Du får inte reproducera (förutom vad som anges ovan), publicera, överföra, distribuera, visa, modifiera, skapa härledda verk från, sälja eller delta i någon försäljning av eller utnyttja på något sätt, helt eller delvis, något av innehållet, Webbplatsen eller någon relaterad programvara. All programvara som används på denna webbplats ägs av nikeairmax.com.se och skyddas av upphovsrättslagar. Innehållet och mjukvaran på denna webbplats får endast användas som en inköpsresurs. All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, skärm, eller utförande av innehållet på denna webbplats är strängt förbjudet.

Stötande material

Du förstår att genom att använda denna webbplats eller några tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, kan du stöter på innehåll som kan anses av vissa vara kränkande, oanständigt eller stötande, som Innehållet kan eller inte kan identifieras som sådana. Du samtycker till att använda Webbplatsen och alla tjänster på egen risk och att nikeairmax.com.se. ska inte ha något ansvar gentemot dig för innehåll som kan anses stötande, oanständigt eller stötande.

Upphovsrätt och varumärken

Om inget annat anges, allt innehåll är upphovsrätt, varumärken, trade dress och / eller andra immateriella rättigheter som ägs, kontrolleras eller licensieras av nikeairmax.com.se. eller av tredje part som har licensierat sitt material till nikeairmax.com.se. och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen (dvs. insamling, sammanställning och montering) av allt innehåll på denna webbplats är exklusiva egendom nikeairmax.com.se och skyddas också av internationella upphovsrättslagar.

nikeairmax.com.se och dess leverantörer och licensgivare förbehåller oss uttryckligen alla immateriella rättigheter i all text, program, produkter, processer, teknik, innehåll och andra material som visas på denna webbplats. Tillgång till denna webbplats inte ger och ska inte betraktas som ger på någon någon licens under något av nikeairmax.com.se eller tredje parts immateriella rättigheter.

De nikeairmax.com.se namn och logotyper och alla relaterade produkt- och servicenamn, designmärken och slogans är varumärken eller servicemärken som canadagoosejackets1.com Ingen varumärke eller servicemärke tillstånd utfärdas i samband med det material som ingår på denna webbplats. Tillgång till denna webbplats inte tillåta någon att använda något namn, logotyp eller varumärke på något sätt.

Hänvisningar på denna webbplats för alla namn, märken, produkter eller tjänster från tredje part eller hypertextlänkar till tredje parts webbplatser eller information tillhandahålls enbart som en service till dig och inte på något sätt utgör eller antyda nikeairmax.com.se godkännande, sponsring eller rekommendation av tredje part, information, produkt eller tjänst. nikeairmax.com.se. är inte ansvarig för innehållet av tredje parts webbplatser och inte göra några utfästelser om innehållet eller riktigheten av materialet på sådana webbplatser. Om du bestämmer dig för att länka till sådana tredje parts webbplatser, gör du det helt och hållet på egen risk.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla harmlessf nikeairmax.com.se från och mot alla anspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller i samband med din användning av webbplatsen.

Upphörande

Dessa användarvillkor är effektiva förrän de avslutas av dig eller nikeairmax.com.se Du kan säga upp avtalet när som helst, förutsatt att du avbryta ytterligare användning av denna webbplats. nikeairmax.com.se också kan säga upp avtalet när som helst och kan göra det omedelbart utan föregående meddelande, och därmed neka dig tillgång till webbplatsen om i nikeairmax.com.se gottfinnande du bryter mot något villkor i detta avtal. Vid uppsägning av avtalet antingen du eller nikeairmax.com.se, måste du omgående förstöra allt material hämtas eller på annat sätt erhållits från denna webbplats, liksom alla kopior av sådana material, oavsett om de omfattas användarvillkoren eller på annat sätt. nikeairmax.com.se rätt till eventuella kommentarer skall överleva uppsägning av detta avtal.

Disclaimer

Denna webbplats tillhandahålls på en "befintligt skick" och "som tillgängligt" basis.

nikeairmax.com.se. gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, att driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Till den fulla omfattningen tillåten enligt tillämplig lag, nikeairmax.com.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Utan att begränsa det föregående, nikeairmax.com.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, för alla varor som erbjuds på denna webbplats. Du bekräftar, genom din användning av webbplatsen nikeairmax.com.se att din användning av webbplatsen sker på egen risk. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte för någon produkt garantier från tillverkaren av produkten. Denna ansvarsfriskrivning utgör en väsentlig del av detta avtal.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter och under ingen juridisk eller rättvis teori, vare sig i skadestånd, kontrakt, strikt ansvar eller på annat sätt, skall nikeairmax.com.se eller någon av dess anställda, chefer, tjänstemän, agenter, leverantörer eller leverantörer vara ansvariga gentemot dig eller någon annan person för indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador eller skador av något slag som uppstår på grund av eller i samband med användning av eller oförmåga att använda webbplatsen nikeairmax.com.se, inklusive, utan begränsning, skadestånd för utebliven vinst, förlust av goodwill, förlust av data, arbetsnedläggelse, noggrannhet resultat, eller datorhaveri eller fel, även om en behörig representant för nikeairmax.com.se. har informerats om eller borde ha känt till risken för sådana skador. Under inga omständigheter kommer nikeairmax.com.se hållas ansvariga för eventuella skador som överstiger de avgifter som betalas av dig i samband med din användning av webbplatsen under sexmånadersperioden före den dag då fordran uppkom.

Beställnings Acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att vägra eller avbryta någon beställning av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att beställningen annulleras omfatta begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för köp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisinformation eller problem som identifierats av våra krediter och bedrägeri undvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan du accepterar valfri ordning. Vi kommer att kontakta dig om alla eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Prisinformation

Medan nikeairmax.com.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt och prisinformation, prissättning eller tryckfel kan förekomma. nikeairmax.com.se. kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är noterat vid ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, nikeairmax.com.se. ska ha rätt, på eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt misstag prissatt, nikeairmax.com.se kan efter eget gottfinn, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om en sådan uppsägning.

FORCE MAJEURE

Säljarna får inte hållas ansvarig för förseningar i transporten eller icke leverans av varor på grund av krig, jordbävning, allvarlig översvämning, brand och andra Force majeure orsaker godkännas av båda parter. Dock skall Säljarna råda köpare per fax / telex, omedelbart av sådan händelse och inom fjorton dagar därefter, ska sända vid flygpost till köpare för deras godkännande ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i det land där olyckan inträffar som bevis för detta . Under sådana omständigheter Säljarna är dock fortfarande skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att påskynda leveransen av varan. Om den försenade leveransen överstiger tio veckor, skall köpare ha rätt att häva detta avtal.

Skiljedoms

Om parterna inte lyckas lösa tvisten inom 30 dagar efter en sådan tvist uppstår, de är överens om att lägga fram en sådan tvist att förena kungariket internationell ekonomi och handel skiljeförfarande kommissionen för skiljedom som skall utföras i enlighet med kommissionens skiljedomsförfarande som gäller vid tidpunkten för ansökan för skiljedom. De skiljedomar är slutgiltigt och bindande för båda parter.

Allmänt

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och representationer mellan dem. Rubriker som används i dessa användarvillkor är endast och inte på något sätt definiera eller begränsa omfattningen av avsnittet referenssyfte. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar av någon anledning, skall sådan bestämmelse ändras endast i den utsträckning som krävs för att göra det verkställbara och de övriga villkoren i detta avtal skall förbli i full kraft och effekt. Misslyckandet av nikeairmax.com.se. att agera med hänsyn till en överträdelse av detta avtal av dig eller andra innebär inte ett avstående och får inte begränsa nikeairmax.com.se rättigheter avseende avtalsbrottet eller eventuella efterföljande överträdelser. Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lag utan hänsyn till konflikter i lagbestämmelser. Alla åtgärder eller åtal som uppkommer av eller i samband med detta avtal eller din användning av denna webbplats måste väckas i domstolen och samtycker du till den exklusiva personliga jurisdiktionen av sådana domstolar.